เล่นเพลงในlist ที่เลือกไว้

วิธีลบรายการ

หากท่านต้องการลบรายการที่ท่านเลือกไว้ออก ให้ท่านคลิกคำว่า ที่อยู่ท้ายรายชื่อเพลงที่ท่านเลือกไว้

เมื่อท่านคลิกคำว่า ลบ ระบบจะทำการลบรายการดังกล่าว ออกจากรายการเพลงที่ท่านเลือกไว้ และท่านที่จะกลับไปเลือกเพลงที่ท่านชอบฟังเพิ่มเติมได้ จนกว่าท่านจะปิดหน้าเว็บนี้ รายการที่ท่านเลือกไว้ก็จะถูกลบไปด้วย เมื่อท่านเข้าเว็บมาใหม่ท่านจะต้องเข้าไปเลือกใหม่อีกครั้ง

Albums ยอดนิยม

  • บทสวดมงคลชีวิต

  • อาจารย์จะทำเพื่อใคร

  • กลับใจยังทัน

  • เพลงธรรมภาษาจีน

  • หมีเล่อจิ้วขู่เจินจิง