พระโอวาทบทเพลง ธรรมะยอดนิยม

  • พระคุณพระธรรมาจารย์

  • กลับใจยังทัน

  • ขึ้นเรือธรรม

  • โลกศรีอาริย์

  • พันธุ์ข้าวแห่งมาตุภูมิ